Myler Principe

Myler bit
MYLER BITS

Myler bit

Myler bitten zijn ontworpen volgens een specifiek systeem, waarbij het paard centraal staat en waar de anatomische vorm van de paardenmond de basis vormt. Dit heeft geleid tot een ontwerp van een gewelfd en gebogen mondstuk dat het paard een comfortabelere vrijheid geeft voor zijn tong en hierdoor speeksel vorming stimuleert. Bovendien biedt dit systeem de mogelijkheid om naast de keuze van een mondstuk dat correct en passend is voor een bepaald paard ook passende bitringen uit te zoeken, al naar gelang de behoefte aan controle of de discipline (ruiter of menner) waarvoor men het paard gebruikt.
De filosofie achter het Myler-systeem is gebaseerd op de theorie dat vrijwel alle vormen van verzet bij een paard toe te schrijven zijn aan het proberen te ontkomen aan de druk op de tong. Juist die druk op de tong heeft men nodig om een paard af te richten. Het bit mag niet knijpen of pijn veroorzaken en zeker niet verwonden. Het allerbelangrijkste is wel dat het paard beloond wordt zodra het nageeft op de druk van het bit. De druk op het bit blijft uiterst licht zolang het paard blijft nageven en neemt toe als het paard daarmee stopt. Het Myler-systeem spreekt van een ‘comfortzone’ (geriefelijke zone). Hiermee wordt bedoeld dat het paard zijn hoofd in de juiste houding heeft waarbij het loslaat in het nekgewricht. Het paard zal zich in deze houding op zijn gemak voelen, laat de kaken ontspannen los en wordt niet belemmerd in het kauwen en speekselvorming.
Vele conventionele bitten bereiken juist het omgekeerde. Het paard kan niets anders doen dan zijn eigen comfort zoeken op dat bit. Door in verzet te komen zoekt het een positie om aan die druk te ontkomen, door zijn hoofd heel hoog te houden, of zijn neus naar voren te steken. Ook kan het paard dieper gaan lopen en achter de teugel kruipen en zijn tong buiten de mond steken of over het bit heen gooien. Met al deze mogelijkheden probeert het paard de hoek van de teugels aan het bit of de positie van het bit zelf te beïnvloeden. Op die manier kan het paard de druk op de tong verminderen of zelfs helemaal wegnemen.
Wilt u meer informatie over Myler bitten? In de Nederlands vertaalde versie van het Myler boek 'A whole bit better' staat het gehele principe uitgelegd en worden alle levels en mondstukken nader toegelicht. 

A whole bit better Myler

De Eigenschappen van een Comfort Bit
1.     Tongvrijheid: laat toe dat het paard ongehinderd kan slikken en zet het paard aan te ontspannen. Veel traditionele bitten liggen plat op de tong wat het slikken beperkt en vaak tot verzet leidt.
2.     Metalen mondstuk met koperen inleg bevordert speekselvorming.
3.     Beperkte druk, leert het paard te ontspannen aan de teugel en in zijn ‘comfort zone’ te blijven. Met teugeldruk drukt het mondstuk op de lagen en de tong. Wanneer het paard aan de teugel loopt is er geen druk en zo leert het paard in deze drukvrije positie te blijven.
4.     Sleuven op de bitring: geeft onmiddellijk resultaat. De meeste traditionele bitten bieden enkel achterwaartse druk, met deze sleuven heb je ook neerwaartse druk. Wat resulteert in onmiddellijke reactie. Tevens ook verkrijgbaar zonder sleuven.
5.     Onafhankelijk zijdelings bewegen: het is mogelijk slechts 1 zijde van het mondstuk te bewegen wat veel duidelijker is voor het paard. Dit is niet mogelijk met traditionele bitten en kan leiden tot misverstanden en verzet.
Uitleg myler bit en systeem
Drie niveaus/levels
Het Myler-systeem kent drie niveaus. In plaats van één bit te gebruiken gedurende het leven van een paard adviseert Myler het bit aan te passen al naar gelang het niveau van africhting vordert. Kijk bij levels voor meer informatie hierover.
levels